معدن کائولن آسمان بلاغی

معدن آسمانبلاغی  و مشخصات آن
مقدار ذخیره معدن 1000000 تن
مساحت محدوده اکتشافی 1.877 کیلومتر مربع
سال اکتشاف 1384/8/14
شماره گواهی اکتشاف 25725/110
سال بهره برداری 1395
مدت زمان بهره برداری 25 سال
شماره مجوز بهره برداری 56201/110
شرکت بهره بردار شرکت صنعتی معدنی زنجان زرافشان
موقعیت جغرافیایی معدن:شامل موارد محدوده 6 ضلعی به مساحت 1.877 کیلومتر مربع واقع در استان آذربایجانغربی شهرستان تکاب بخش مرکزی دهستان انصارآبادی آسمانبلاغی جاده اصلی جاده تکاب جاده فرعی روستای آسمانبلاغی
تعرفه کالا
گواهی نامه ها و استانداردها
درجه بندی مواد از لحاظ کیفیت

کائولن آسمان بلاغی

این نوع کائولن دارای مقدار سفیدی بالایست(This Kaolin has high whiteness or L value)

معدن آسمانبلاغی

مشخصات ماده معدنی

نام محصول کائولن
کد محصول ASR1-ASR2-ASR3-ASZ
کیفیت از ممتاز تا درجه 2
آنالیز شیمیایی و فیزیکی و تست های آزمایشگاهی
جنس ماده از لحاظ سختی 2 تا 3
دمای ذوب 1160تا 1180
مقدار رطوبت ماده از 10 تا 15 درصد
تصویر ماده معدنی
مزایا شفافیت رنگ – دمای پایین نقطه ذوب و...
مشتریان کارخانجات کاشی سرامیک – چینی بهداشتی – مظروف و لاستیک سازی
دانه بندی یک تا ده میلیمتر
قابلیت مش سازی تا رنج از 100 تا 400 مش
ابعاد اصلی بیشتر کلوخه ها 5 تا 20 سانتیمتر

این نوع کائولن دارای مقدار آلومین بالایی میباشد(This Kaolin has high Al2O3)

معدن آسمانبلاغی

مشخصات ماده معدنی

نام محصول کائولن
کد محصول ASR1-ASR2-ASR3-ASZ
کیفیت از ممتاز تا درجه 2
آنالیز شیمیایی و فیزیکی و تست های آزمایشگاهی
جنس ماده از لحاظ سختی 2 تا 3
دمای ذوب 1160تا 1180
مقدار رطوبت ماده از 10 تا 15 درصد
تصویر ماده معدنی
مزایا شفافیت رنگ – دمای پایین نقطه ذوب و...
مشتریان کارخانجات کاشی سرامیک – چینی بهداشتی – مظروف و لاستیک سازی
دانه بندی یک تا ده میلیمتر
قابلیت مش سازی تا رنج از 100 تا 400 مش
ابعاد اصلی بیشتر کلوخه ها 5 تا 20 سانتیمتر

این نوع کائولن دارای مقدار آلومین مناسب و سفیدی قابل قبولی است(This is middle quality Kaolin):

معدن آسمانبلاغی

مشخصات ماده معدنی

نام محصول کائولن
کد محصول ASR1-ASR2-ASR3-ASZ
کیفیت از ممتاز تا درجه 2
آنالیز شیمیایی و فیزیکی و تست های آزمایشگاهی
جنس ماده از لحاظ سختی 2 تا 3
دمای ذوب 1160تا 1180
مقدار رطوبت ماده از 10 تا 15 درصد
تصویر ماده معدنی
مزایا شفافیت رنگ – دمای پایین نقطه ذوب و...
مشتریان کارخانجات کاشی سرامیک – چینی بهداشتی – مظروف و لاستیک سازی
دانه بندی یک تا ده میلیمتر
قابلیت مش سازی تا رنج از 100 تا 400 مش
ابعاد اصلی بیشتر کلوخه ها 5 تا 20 سانتیمتر

این نوع کائولن جنس درجه دو ما محسوب می شود(This is low quality Kaolin)

معدن آسمانبلاغی

مشخصات ماده معدنی

نام محصول کائولن
کد محصول ASR1-ASR2-ASR3-ASZ
کیفیت از ممتاز تا درجه 2
آنالیز شیمیایی و فیزیکی و تست های آزمایشگاهی
جنس ماده از لحاظ سختی 2 تا 3
دمای ذوب 1160تا 1180
مقدار رطوبت ماده از 10 تا 15 درصد
تصویر ماده معدنی
مزایا شفافیت رنگ – دمای پایین نقطه ذوب و...
مشتریان کارخانجات کاشی سرامیک – چینی بهداشتی – مظروف و لاستیک سازی
دانه بندی یک تا ده میلیمتر
قابلیت مش سازی تا رنج از 100 تا 400 مش
ابعاد اصلی بیشتر کلوخه ها 5 تا 20 سانتیمتر