بنتونیت
معدن قره ناز

Analys

نقشه معدن

معدن قره ناز

جاده دندی کیلومتر فلان روستا فلان و…

پیمایش به بالا